แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject Right Request Form)
กรณีแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถทำรายการผ่านช่องทางด้านล่างนี้

 • คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • หากมีข้อสงสัยประการอื่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  โทร 1455 หรือ Email : DPO@muangthaicap.com หรือ สาขาใกล้บ้านท่าน
  หากมีข้อสงสัยประการอื่นเกี่ยวกับ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 1455
  หรือ Email : DPO@muangthaicap.com
  หรือ สาขาใกล้บ้านท่าน